Na tomto mieste budú zverejnené aktuality z mojej rádioamatérskej činnosti, projekty na ktorých som pracoval alebo pracujem,
alebo iné zaujímavosti na ktoré natrafím pri potulkách internetom.
 

Hlasový dávač
Papapaj_smile
PAPAGAJ 9S project
ISD17xx datasheet Hex file for Arduino
.BAT Loader for hex file
HOME MADE KIT PAPAGAJ
kit_papagaj
OSADZOVÁK
SPODNÁ STRANA
EAGLE

place_bot_eagle_papagaj
OSADZOVÁK
VRCHNÁ STRANA
EAGLE

place_top_eagle
OSADZOVÁK
SPODNÁ STRANA

photo_place_b_papagaj
OSADZOVÁK
VRCHNÁ STRANA

photo_place_t_papagaj
BOČNÝ POHĽAD
NA TLAČIDLÁ
tlacidla z boku
červená značka - Katóda
KÓTOVACÍ VÝKRES
kotovanie
ZAPOJENIE PRE
 ICOM KONEKTOR
Zapojenie ICOM

CTCSS Enkóder CTCSS projekt OSADZOVÁK
SPODNÁ STRANA
CTCSS PCB_bottom
OSADZOVÁK
VRCHNÁ STRANA
CTSCC PCB top


Galvanicky oddelené rozhranie pre FT-8xx TotalCAT project
PCB Totalcat front Totalcat_rear